Bộ Y tế tiếp nhận 415.000 liều vắc xin Covid-19 AstraZeneca do Chính phủ Anh trao tặng


Hãy đăng nhập để trả lời