Huawei đầu tư 100 triệu USD vào hệ sinh thái khởi nghiệp châu Á  • Trong sự kiện khai mạc tại Hội nghị các nhà sáng lập Spark Huawei Cloud diễn ra hôm nay (3/8) đồng thời ở Singapore và Hong Kong, Huawei đã công bố kế hoạch đầu tư 100 triệu USD vào hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp.


Hãy đăng nhập để trả lời