Ai đang chơi Liên quân không? Trung Quốc đã gọi Liên quân và các game online khác là "ma túy điện tử"  • Cổ phiếu của hai công ty trò chơi trực tuyến lớn nhất Trung Quốc Tencent và NetEase đã giảm hơn 10% trong giao dịch đầu giờ ở Hồng Kông sau khi một phương tiện truyền thông nhà nước gọi chúng là “ma túy điện tử”, “thuốc phiện tinh thần”.


Hãy đăng nhập để trả lời