Huawei đầu tư 100 triệu USD vào hệ sinh thái khởi nghiệp Châu Á - Thái Bình Dương  • Tại sự kiện khai mạc tại Hội nghị các nhà sáng lập Spark HUAWEI CLOUD, diễn ra đồng thời ở Singapore và Hong Kong vào ngày 3/8/2021, Huawei đã công bố kế hoạch đầu tư 100 triệu USD vào hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp.


Hãy đăng nhập để trả lời