Tencent 'lâm nguy' khi bị truyền thông Trung Quốc chỉ trích game là "ma túy điện tử"


Hãy đăng nhập để trả lời