Tin vui! Bkav đã nộp đơn đề nghị cấp phép khẩn cấp hệ thống trợ thở oxy  • Chia sẻ trên Facebook sáng nay, CEO Nguyễn Tử Quảng cho biết hệ thống trợ thở oxy HFNC BAC385 do Bkav phát triển đã đạt chứng nhận ISO 13485:2017 cho quy trình sản xuất. Sau một thời gian nghiên cứu, thử nghiệm đến nay thiết bị đã được hiệu chỉnh và đạt chuẩn.


Hãy đăng nhập để trả lời