Apple tái thiết kế cừa hàng trực tuyến Apple Store  • Apple Store đã ngừng hoạt động một cách bí ẩn vào ngày thứ 3 vừa qua trong khoảng 1 giờ, nhưng sau đó, nó đã chính thức hoạt động trở lại với một giao diện hoàn toàn mới cùng một tab chuyên dụng trên khu vực điều hướng cao nhất của Apple.


Hãy đăng nhập để trả lời