Cháy rừng sẽ ngày càng phổ biến khi Trái đất ấm lên  • Bang California tại Mỹ những năm gần đây phải liên tục hứng chịu nhiều đợt cháy rừng với quy mô lớn. Đặc biệt vào năm 2020 đợt cháy kỉ lục nhất trong lịch sử đã gây ra thiệt hại hết sức nghiêm trọng cho con người và thiên nhiên nơi đây.


Hãy đăng nhập để trả lời