Người bị huyết áp cao, nếu gặp 7 triệu chứng này, mau gọi cấp cứu


Hãy đăng nhập để trả lời