Chính phủ Anh có thể ra tay chặn thương vụ NVIDIA mua lại ARM với giá 40 tỉ USD


Hãy đăng nhập để trả lời