Chúng ta có thể ngủ trong khi vẫn mở mắt không?  • Hiện tượng “mở mắt khi ngủ” trong thuật ngữ y khoa gọi là “nocturnal lagophthalmos” nghĩa là chứng ngủ đêm. Đa phần ít ai trong chúng ta gặp phải trường hợp đặc biệt này. Đó không phải là một hiện tượng kỳ lạ, tuy nhiên, nó được xem như một lời cảnh báo về các bệnh liên quan đến mắt rất phổ biến.


Hãy đăng nhập để trả lời