Bộ não của họa sĩ có gì khác với người bình thường?  • Đối với những họa sĩ chuyên nghiệp, chỉ với một vài nét cọ, họ có thể vẽ ra cây cối, con suối, cây cầu, con người và toàn bộ thế giới tươi đẹp. Tuy nhiên, đối với một người không phải là họa sĩ hoặc người mới làm quen với nghệ thuật, dù có cố gắng đến mấy cũng rất khó để vẽ ra một bức tranh sinh động như ý muốn. Điều gì đã tạo nên sự khác biệt lớn giữa các nghệ sĩ chuyên nghiệp và những người mới học nghệ thuật hoặc không phải là họa sĩ?


Hãy đăng nhập để trả lời