Bộ Y tế: TP.HCM khẩn trương thống kê người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19


Hãy đăng nhập để trả lời