Bệnh viện Quân y 175 tăng số giường trị Covid-19 lên 500


Hãy đăng nhập để trả lời