Bộ Y tế: Hà Nội, TP.HCM và 3 tỉnh hoàn thành tiêm mũi 1 vắc xin Covid-19 trước 15.9


Hãy đăng nhập để trả lời