Bác sĩ ơi: Nhóm trẻ có nguy cơ diễn tiến Covid-19 nặng  • Vừa qua đọc thông tin trẻ em tại Việt Nam sẽ được, tôi băn khoăn trẻ dưới 12 tuổi liệu sẽ có được tiêm không. Dị ứng sau tiêm ở trẻ có đáng lo không? Nhóm trẻ nào có nguy cơ diễn tiến bệnh nặng hơn? (Đ.T.Thanh, ngụ TP.HCM)


Hãy đăng nhập để trả lời