Intel động thổ nhà máy chip Arizona 20 tỉ USD để cạnh tranh với TSMC


Hãy đăng nhập để trả lời