'Nếu 150.000 F0 được cấp mã số, tỷ lệ tử vong thấp hơn 4%'
  • Theo Phó Giám đốc Sở Y tế, nếu 150.000 người có kết quả test nhanh Covid-19 dương tính được Bộ Y tế cấp mã số, tỷ lệ bệnh nhân tử vong tại thành phố sẽ giảm chứ không phải 4% như tính toán trước đây.


Hãy đăng nhập để trả lời