Tesla kiện khách hàng vì bị nói xấu, đòi 781.000 USD


Hãy đăng nhập để trả lời