Chúng ta có thực sự cần một màn hình tần số quét cao cho công việc văn phòng?  • Những màn hình có tốc độ làm tươi cao thường hướng đến giới game thủ, nhưng sức hấp dẫn của chúng không chỉ dừng lại ở đó. Những nhà sản xuất thiết bị như Apple và Samsung giờ đây đã bắt đầu áp dụng các màn hình tốc độ làm tươi cao trên nhiều chiếc tablet và điện thoại của mình. Vậy yếu tố này có quan trọng đối với một chiếc máy tính văn phòng?


Hãy đăng nhập để trả lời