Huawei trêu người dùng Mỹ khi 'giảm giá 100%'


Hãy đăng nhập để trả lời