Vietnam Airlines lỗ thêm hơn 3.500 tỷ đồng


Hãy đăng nhập để trả lời