Chủng Omicron có thể khiến ca Covid-19 Nam Phi tăng gấp ba


Hãy đăng nhập để trả lời