Nvidia mất 1,25 tỉ USD nếu thỏa thuận với ARM thất bại


Hãy đăng nhập để trả lời