Chủng Omicron có thể khiến ca nhiễm Nam Phi tăng gấp ba


Hãy đăng nhập để trả lời