Elon Musk bán chiếc còi giá 50 USD để 'khịa' Apple


Hãy đăng nhập để trả lời