VNG dự kiến gọi vốn 300 triệu USD trước khi lên sàn Mỹ


Hãy đăng nhập để trả lời