Chưa được vào viện, F0 nặng chống chọi cơn khó thở


Hãy đăng nhập để trả lời