Rời Apple, Jeff Wilcox quay trở lại với Intel


Hãy đăng nhập để trả lời