WHO: Biến thể Omicron vẫn nguy hiểm vì gây 'sóng thần' ca nhiễm


Hãy đăng nhập để trả lời