Dai-ichi Life Việt Nam hỗ trợ 500 triệu đồng cho trẻ em vùng cao tại Hà Giang  • Ngày 7.1, nằm trong chuỗi các hoạt động và sự kiện chào mừng 15 năm thành lập Dai-ichi Life Việt Nam (18.1.2007 - 18.1.2022), Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình ‘Kết nối triệu yêu thương - Tình thương cho em’.


Hãy đăng nhập để trả lời