Bạc Liêu: Tiêu hủy hơn 5 triệu con tôm giống không giấy kiểm dịch


Hãy đăng nhập để trả lời