Ông Biden lên án 'cựu tổng thống Mỹ' nhân 1 năm bạo loạn Điện Capitol


Hãy đăng nhập để trả lời