Tổ chức hướng nghiệp MrQ: “Bạn đồng hành” cùng Gen Z định hướng tương lai  • Hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục - Hướng nghiệp trong suốt 5 năm, Tổ chức Hướng nghiệp Quốc tế Mr.Q sẽ là một “người bạn lớn” luôn lắng nghe và sát cánh cùng thế hệ trẻ trên con đường phát triển và tạo dựng tương lai.


Hãy đăng nhập để trả lời