63 tỉnh thành trên cả nước ứng dụng Zalo trong quá trình chuyển đổi số  • Tính đến hiện tại, tất cả tỉnh thành phố trên cả nước cùng nhiều bộ ngành đã sử dụng Zalo trong công tác truyền thông, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử đem đến sự thuận tiện nhanh chóng cho người dân, doanh nghiệp.


Hãy đăng nhập để trả lời