Đại tá Phạm Đình Triệu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh


Hãy đăng nhập để trả lời