Triều Tiên sẽ không dự Olympic Bắc Kinh vì 'thế lực thù địch', dịch Covid-19


Hãy đăng nhập để trả lời