Tổng thống Turkmenistan ra lệnh đóng 'cổng địa ngục'


Hãy đăng nhập để trả lời