Vô tình bắn vào bụng lúc đi săn, nhà vô địch bắn súng thế giới thiệt mạng


Hãy đăng nhập để trả lời