Biến thể Omicron đang 'lấn' Delta tại Ấn Độ nhưng tỷ lệ nhập viện thấp


Hãy đăng nhập để trả lời