Ùn ùn đi ngắm tuyết rơi, ít nhất 22 người Pakistan thiệt mạng trong ô tô


Hãy đăng nhập để trả lời