Từ chối ở lại Pháp làm việc, chàng trai về nước mở nông trại lãi hơn chục tỉ/năm


Hãy đăng nhập để trả lời