HuyR lần đầu hát live '11h tối', bật mí áo giáp gần 30 ký mặc trong MV


Hãy đăng nhập để trả lời