Triều Tiên nói tên lửa phóng từ đường sắt đánh trúng mục tiêu


Hãy đăng nhập để trả lời