Giảm gần 9.000 tỉ đồng tổng mức đầu tư đường Vành đai 3 TP.HCM


Hãy đăng nhập để trả lời