Philippines ký hợp đồng mua tên lửa hành trình siêu thanh phòng thủ bờ biển


Hãy đăng nhập để trả lời