Chủ tịch Quốc hội: 'Dệt may Việt Nam không thể cứ làm gia công mãi'


Hãy đăng nhập để trả lời