Phòng không Syria lại đương đầu không kích Israel trên bầu trời Damascus


Hãy đăng nhập để trả lời