Meta phủ nhận việc đe dọa rút Facebook và Instagram ở châu Âu


Hãy đăng nhập để trả lời