Đắk Lắk: Chi tiền tỉ phá dỡ cầu qua sông Krông Nô bị bỏ hoang gần 20 năm


Hãy đăng nhập để trả lời